SparkLogo

Zo werken wij

Onze eigen manier

Image

Het juiste doen met onze klanten: dat is wat wij willen. Het basis gedachtengoed daarvoor is de "Theory of Constraints". Om voorspelbaar IT-oplossingen te beheren, door te ontwikkelen en te vernieuwen, is meer nodig. Bijvoorbeeld Reliable Scrum, samenwerking, kwaliteit, partners en meedoeners. Lees zelf maar.

GOLDRATT & TOC

Image
ImageBW

Ooit vroeg managementgoeroe Eliyahu M. Goldrat “Wat is de kans dat je de juiste oplossing levert, als je het probleem niet kent?” Het antwoord: “0 procent”. Dat is zo'n beetje de kern achter de 'Theory of Constraints" vaak kortweg TOC genoemd.
 
Bij alles wat wij doen, is het essentieel te weten wat het achterliggende probleem is. De “Theory of Constraints” (TOC) van Goldratt is voor ons basis gedachtengoed.
 
TOC is gericht op ‘flow’ in een keten: een vloeiende stroom tussen input en output. Door precies te weten waar knelpunten (bottlenecks) zich bevinden, kun je de gehele keten versterken. Wij besteden bij een project veel aandacht aan het identificeren van het doel en de achterliggende knelpunten. Door het probleem helder te maken kunnen we samen met de klant voortschrijdend inzicht managen én de opleverdatum garanderen. Ook in verbetertrajecten besteden we samen met de klant veel aandacht aan de knelpunten. Deze knelpunten liggen vaak ook in ingesleten (veelal onbewuste) gedragspatronen. Garansys streeft geen stapsgewijze verbeteringen na, maar is specifiek gericht op grote doorbraken.

Lees meer...

IT AS AGREED

Image
ImageBW

Afspraak is afspraak is ons motto. Daarom bepalen we eerst samen met onze klant waar we naar toe werken en daar maken we afspraken over.
 
Een belangrijke eerste stap is het gezamenlijk vaststellen van het doel. Wij nemen hier uitgebreid de tijd voor, stellen kritische vragen en zorgen ervoor dat het probleem en de gewenste situatie helder wordt. Door hier samen uitgebreid bij stil te staan ontstaat er focus op het resultaat. 
 
De meerwaarde van resultaatgericht werken is dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en alle handelingen in dienst staan van het behalen van dit doel. Of het nu gaat om beheer, software-ontwikkeling of consultancy - altijd zorgen wij ervoor dat er een gezamenlijke focus is.
 
Garantie op resultaat
Over het resultaat en het tijdspad maken wij duidelijke afspraken. In plaats van het schrijven van uren, garanderen wij resultaat in de vorm van deliverables. Beheren wij bijvoorbeeld applicaties, dan garanderen wij dat meldingen binnen een afgesproken tijd worden opgelost. Ontwikkelen wij software, dan garanderen wij dat het project op tijd wordt opgeleverd. 
 
Wij durven garanties te bieden op ons resultaat. Als in een uitzonderlijk geval blijkt dat het resultaat niet op tijd behaald wordt, dan krijgt u gegarandeerd 25 tot 50% van de projectprijs terug. Bovendien zorgen wij ervoor dat het afgesproken resultaat alsnog behaald wordt. 

Lees meer...

KWALITEIT

Image
ImageBW

Alles valt of staat hiermee. Kwaliteit is geborgd in onze processen (en ISO-9001 gecertificeerd) en onze software (ISO-25010). Als het gaat om software-ontwikkeling hanteren wij een passende testaanpak op basis van TMAP next. Samen met onze klant hanteren we objectieve normen (acceptatiecriteria) zodat er een duidelijke uitlijning is wanneer de software met voldoende kwaliteit in productie gebracht kan worden. De kwaliteit van de softwarecode wordt daarnaast objectief bewaakt door de Tiobe Quality Indicator. Via deze indicator maken wij inzichtelijk dat de ontwikkelde code voldoet aan de afgesproken product kwaliteit.

Lees meer...

MEEDOENERS

Image
ImageBW

Samen bereiken wij meer dan alleen. Voor het waarmaken van onze IT-oplossingen werken wij daarom samen met technologiepartners zoals Microsoft, Progress, Oracle en Tiobe. Daarnaast kijken wij wat er in de wereld te koop is aan zinvolle standaardcomponenten.
 
Ook kennen we 'meedoeners': mensen die net zo bevlogen en doelgericht zijn als wij en zich op projectbasis met ons verbinden. Dat kunnen tijdelijke IT-professionals zijn, maar ook andere specialisten die bijvoorbeeld als zzp'er werken. Zij maken altijd deel uit van één van de teams binnen Garansys.

Lees meer...

RELIABLE SCRUM

Image
ImageBW

"Tja, dat scrummen..." verzuchtte onlangs een IT-manager. "Het is nooit af hè". Wel met onze ‘Reliable Scrum’ aanpak.
 
Wij geloven in kortcylisch werken. Het risico van scrum is de kans op een onvoorspelbaar project waarbij er steeds meer sprints nodig zijn om te komen tot een productierijp systeem. Om dit te voorkomen voegt Garansys twee elementen toe aan scrum: ‘problem driven scope management’ en ‘garantie op output’.
 
Gezamenlijk begrip via PDSM (Problem Driven Scope Management)
PDSM is een onderdeel van de Theory of Constraints (TOC) van Goldratt en stelt het op te lossen probleem centraal. Hierdoor zijn we in staat om de scope te beperken tot dat wat werkelijk nodig is om het onderliggende probleem op te lossen. Zo kunnen we vanuit Garansys kritisch meedenken en helpen bij functionele keuzes.
 
Garantie op output (omvang en kwaliteit)
Garansys bepaalt de opbrengst van een sprint op basis van een genormeerde eenheid, zogenaamde functiepunten. Deze maatstaf voor IT is te vergelijken met de m2 voor een schilder en vertelt iets over de grootte. Een functiepunt geeft objectief de omvang van een functionaliteit aan in tegenstelling tot de 'storypoint eenheid' van scrum. Garansys garandeert het aantal functiepunten en de kwaliteit per sprint. Zo houdt u grip op de kwaliteit, de tijd en het budget van uw IT-oplossing.

Lees meer...

SPOTIFY MODEL

Image
ImageBW

In deze dynamische wereld verandert de behoefte van de klant constant. Als organisatie wilden wij flexibel meebewegen met deze behoeften. Wij zijn daarom gaan werken volgens het Spotify-model.
 
Het Spotify-model is een resultaatgericht model, waarin zelfsturing centraal staat. De verantwoordelijkheid ligt niet langer bij de directeur of teamleider, maar bij de medewerkers zelf. Door te werken in multidisciplinaire teams, binnen dit model 'squads' genoemd, kan er veel klantgerichter en zelfstandiger gewerkt worden. Elke squad heeft alle kennis en kunde in huis om zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen naar de klant toe. Alle squads bij elkaar vormen een logische eenheid: de tribe.  Binnen Garansys kennen we een tribe demand, een tribe supply en een tribe TOC-IT (consultancy).

Lees meer...

TECHNOLOGIE

Image
ImageBW

Technologie is het startpunt waarmee wij onze klanten helpen hun ambitie te realiseren of overtreffen. Garansys heeft samen met haar partners een brede technologische oriëntatie (o.a. Microsoft, Progress, Oracle).
 
Samen kiezen wij welke technologie het beste past bij uw vraagstuk. In veel gevallen betekent dit dat wij zelf software ontwikkelen of doorontwikkelen. Het kan ook betekenen dat wij gebruik maken van standaardelementen die wij integreren met bestaande software. Per situatie kijken wij wat passend is, met als resultaat: een goed werkende, kwalitatief hoogwaardige IT-oplossing. 

Lees meer...

CAESAR GROEP

Image
ImageBW

Garansys is ontstaan vanuit de Caesar Groep: een Nederlandse IT-leverancier met de ambitie om het predicaat 'Koninklijk' te krijgen. Opgericht in 1993 door de gelauwerde ondernemer Hans van der Kooij. De Caesar Groep kent naast Garansys nog twee dochterondernemingen: Caesar Experts (technologie en innovatie) en Caesar Tenders (overheid). Wat ons bindt zijn onze ambitie en onze waarden: respect, samenwerking, openheid en integriteit.

Lees meer...