SparkLogo

Newsroom

#a.s.r. #consultancy

17% meer productie

Image

Het verandertraject bij a.s.r.-schade gaf medewerkers nieuwe energie. “Ik had niet verwacht dat veranderen zo leuk kon zijn!”

Image
Op de schade-afdeling van a.s.r. verliep het werkproces niet vlekkeloos. “Het kostte ontzettend veel energie om onze IT-productie te halen en collega’s hadden soms weinig plezier in het werk”, vertelt Marjolein Smidt. A.s.r. vond een verandertraject belangrijk zodat de efficiency verhoogd werd en klanten beter bediend zouden worden. Garansys ging aan de slag met als doel: een voorspelbaar en productief voortbrengingsproces van IT. Niet iedereen zat echter op verandering te wachten.

“Daar gaan we weer,” dacht Edwin Dupont toen hij hoorde dat er een verandertraject aankwam. Binnen de organisatie was al vaker iets ingezet, maar zonder blijvend resultaat.

Eerst ruimte om te analyseren
Er werd gestart door met een gemêleerde groep mensen van a.s.r. te kijken wat er beter kon in het werkproces[1]. Zo bleek bijvoorbeeld dat er meer aandacht nodig was voor het stellen van prioriteiten. Marjolein: “Wij deden te veel dingen tegelijk, waardoor het soms lastig was om alles op tijd af te krijgen.”


“Het besef dat knelpunten ook bij andere teamleden herkend werden, was voor ons een krachtig bewustwordingsproces.”

Hoewel Edwin aan het begin sceptisch was, werd hij steeds enthousiaster en vond hij de kritische en coachende houding van de consultants van Garansys prettig. Edwin: Steeds werd gevraagd of de knelpunten ook bij andere teamleden herkend werden. Dit was voor ons een heel krachtig bewustwordingsproces.”

De oplossingen voor de problemen moesten vooral uit de mensen zelf komen en consultants van Garansys boden ondersteuning door de juiste vragen te stellen. Marjolein: “Soms was het minutenlang stil en wisten wij geen oplossing, je kon echt de ‘hersens horen kraken’. Voor sommige deelnemers duurde dit proces te lang, men werd ongeduldig en wilde snel resultaat zien. Garansys kiest echter bewust voor een werkwijze waar de tijd wordt genomen.

Blijvende verandering
Een kernteam binnen a.s.r. ging zich intensief bezighouden met de implementatie van de veranderingen. Vanuit Garansys werden bijeenkomsten georganiseerd en met behulp van spelvormen leerde men elkaar echt kennen. Zo moest er bijvoorbeeld een toren gebouwd worden van spaghetti en spekjes. Sommige teamleden begonnen gelijk met de klus terwijl anderen meer afwachtend waren. Resultaat: de toren kwam er nooit. Marjolein: “Door deze oefeningen besefte ik hoe belangrijk het is om samen te werken.” Edwin: “Ik heb beter geleerd om me te verplaatsen in verschillende collega’s, dit komt nog steeds van pas in mijn dagelijks werk.


“Medewerkers stonden 100% achter de veranderingen, omdat zij alles zelf hadden bedacht.”

Maandelijks gaf het kernteam demonstraties over de voortgang aan de rest van de afdeling. Marjolein: “Wij kregen vanuit het management alle vrijheid en daardoor was het echt ‘ons project’. Ik kreeg ontzettend veel energie van het nadenken over de veranderingen, het was heel erg leuk!”
Manager Eric van Ieperen: “Voor mij was het heel spannend om de medewerkers zoveel vrijheid te geven. Wat als zij onvoldoende resultaten zouden behalen? Ik werd echter heel goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en kon het dus loslaten. Het mooiste vond ik dat de medewerkers 100% achter de veranderingen stonden, omdat zij alles zelf hadden bedacht.”

Hogere productiviteit en veel meer werkplezier
Na 12 maanden is er bij de schadeafdeling van a.s.r. een nieuwe manier van werken ontstaan. Edwin: “Er wordt nu bij aanvang van een project gekeken wat prioriteit heeft, wij weten hoeveel werk we aankunnen en maken hierin bewuste keuzes.” Marjolein: “Het belangrijkste verschil met voorheen is dat ons productieproces meer gestroomlijnd is. Als gevolg hiervan is onze productiviteit met 17% toegenomen. Mijn collega’s ervaren meer rust en er is meer samenwerking. Over het algemeen is mijn eigen werkplezier enorm toegenomen. Ik heb meer energie dan ooit!”


[1] Hierbij maakt Garansys gebruik van elementen uit de TOC (Theory of Constraints) waarbij gekeken wordt naar ‘knelpunten’ binnen de organisatie.

Bron: Marlette van den Bergh      Oct 24, 2016

Logo