SparkLogo

Onze klanten

#Garansys #Consultancy #NS

NS

Image

60% meer IT-productiviteit

Image
Elke dag reizen 1,1 miljoen mensen met de trein. Dit is alleen mogelijk met gebruik van een OV chipkaart. Achter de uitgifte of het opladen van de chipkaart zit complexe software. NS Business Systemen maakt deze software of integreert software van derden in haar systemen. Elke fout in de software kan directe gevolgen hebben voor de reiziger en kan leiden tot imagoschade. Het niet voldoen aan wettelijke eisen en deadlines kan tientallen miljoenen euro’s kosten. Het is dus van groot belang dat de software kwalitatief hoogwaardig is en voorspelbaar geleverd wordt. In de praktijk lukte dit niet altijd.

Analyseren van kernprobleem
In een aantal workshops werd met de belangrijkste betrokkenen achterhaald wat het kernprobleem was in het voorspelbaar leveren van kwalitatief hoogwaardige software. Uit de workshops bleek onder andere dat de structuur van de projectorganisatie, in combinatie met resource pools niet leidde tot het gedrag dat nodig was om software voorspelbaar te leveren. Met de groep werden vervolgens de juiste oplossingselementen gekozen om deze gedragspatronen te doorbreken. 
 
Doordat gezamenlijk de oplossing werd bepaald, ontstond er gedragenheid voor de verandering die nodig was. In de verandering begeleidde Garansys NS Business Systemen in haar transformatie van een traditionele lijnorganisatie naar een software ontwikkelketen. Deze keten wordt gekenmerkt door multidisciplinaire teams die op transparante wijze kleine brokken functionaliteit realiseren. 
 
Productietoename van 60%
Na het verandertraject is er 'flow' ontstaan in de hele keten. Resultaat: de productiviteit is met 60% toegenomen en de software wordt voorspelbaar geleverd. Dit heeft directe positieve gevolgen voor de reiziger. 
 
Cruciaal voor het behalen van dit succes was de veranderaanpak van Garansys. Een aanpak waarbij de veranderkracht van de NS zelf centraal stond. De rol van Garansys was begeleidend en faciliterend en richtte zich op het behouden van focus. Door deze werkwijze is een langdurige verandering ontstaan die gedragen wordt door de organisatie. 

Bron: Marlette van den Bergh      Oct 06, 2016

Logo