SparkLogo

Onze klanten

Voor wie wij waarmaken

Image

Maak kennis met onze klanten! Onze klanten zijn zeer divers maar hebben allemaal dezelfde ambitie: zij willen behoren bij de top-spelers in hun markt. Goede IT-dienstverlening is hierbij essentieel. Van klanten horen wij terug dat zij onze manier van samenwerken waarderen. De klant wordt betrokken, we doen het echt samen en door onze kritisch-optimistische houding zorgen wij voor het beste resultaat.

ASR

Image

17% meer productiviteit

ImageBW

Op de schade-afdeling van a.s.r. verliep het werkproces niet vlekkeloos. “Het kostte ontzettend veel energie om onze IT-productie te halen en collega’s hadden soms weinig plezier in het werk”, vertelt Marjolein Smidt. A.s.r. vond een verandertraject belangrijk zodat de efficiency verhoogd werd en klanten beter bediend zouden worden. Garansys ging aan de slag met als doel: een voorspelbaar en productief voortbrengingsproces van IT. Niet iedereen zat echter op verandering te wachten.

“Daar gaan we weer,” dacht Edwin Dupont toen hij hoorde dat er een verandertraject aankwam. Binnen de organisatie was al vaker iets ingezet, maar zonder blijvend resultaat.

Eerst ruimte om te analyseren
Er werd gestart door met een gemêleerde groep mensen van a.s.r. te kijken wat er beter kon in het werkproces[1]. Zo bleek bijvoorbeeld dat er meer aandacht nodig was voor het stellen van prioriteiten. Marjolein: “Wij deden te veel dingen tegelijk, waardoor het soms lastig was om alles op tijd af te krijgen.”


“Het besef dat knelpunten ook bij andere teamleden herkend werden, was voor ons een krachtig bewustwordingsproces.”

Hoewel Edwin aan het begin sceptisch was, werd hij steeds enthousiaster en vond hij de kritische en coachende houding van de consultants van Garansys prettig. Edwin: Steeds werd gevraagd of de knelpunten ook bij andere teamleden herkend werden. Dit was voor ons een heel krachtig bewustwordingsproces.”

De oplossingen voor de problemen moesten vooral uit de mensen zelf komen en consultants van Garansys boden ondersteuning door de juiste vragen te stellen. Marjolein: “Soms was het minutenlang stil en wisten wij geen oplossing, je kon echt de ‘hersens horen kraken’. Voor sommige deelnemers duurde dit proces te lang, men werd ongeduldig en wilde snel resultaat zien. Garansys kiest echter bewust voor een werkwijze waar de tijd wordt genomen.

Blijvende verandering
Een kernteam binnen a.s.r. ging zich intensief bezighouden met de implementatie van de veranderingen. Vanuit Garansys werden bijeenkomsten georganiseerd en met behulp van spelvormen leerde men elkaar echt kennen. Zo moest er bijvoorbeeld een toren gebouwd worden van spaghetti en spekjes. Sommige teamleden begonnen gelijk met de klus terwijl anderen meer afwachtend waren. Resultaat: de toren kwam er nooit. Marjolein: “Door deze oefeningen besefte ik hoe belangrijk het is om samen te werken.” Edwin: “Ik heb beter geleerd om me te verplaatsen in verschillende collega’s, dit komt nog steeds van pas in mijn dagelijks werk.


“Medewerkers stonden 100% achter de veranderingen, omdat zij alles zelf hadden bedacht.”

Maandelijks gaf het kernteam demonstraties over de voortgang aan de rest van de afdeling. Marjolein: “Wij kregen vanuit het management alle vrijheid en daardoor was het echt ‘ons project’. Ik kreeg ontzettend veel energie van het nadenken over de veranderingen, het was heel erg leuk!”

Manager Eric van Ieperen: “Voor mij was het heel spannend om de medewerkers zoveel vrijheid te geven. Wat als zij onvoldoende resultaten zouden behalen? Ik werd echter heel goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en kon het dus loslaten. Het mooiste vond ik dat de medewerkers 100% achter de veranderingen stonden, omdat zij alles zelf hadden bedacht.”

Hogere productiviteit en veel meer werkplezier
Na 12 maanden is er bij de schadeafdeling van a.s.r. een nieuwe manier van werken ontstaan. Edwin: “Er wordt nu bij aanvang van een project gekeken wat prioriteit heeft, wij weten hoeveel werk we aankunnen en maken hierin bewuste keuzes.” Marjolein: “Het belangrijkste verschil met voorheen is dat ons productieproces meer gestroomlijnd is. Als gevolg hiervan is onze productiviteit met 17% toegenomen. Mijn collega’s ervaren meer rust en er is meer samenwerking. Over het algemeen is mijn eigen werkplezier enorm toegenomen. Ik heb meer energie dan ooit!”


[1] Hierbij maakt Garansys gebruik van elementen uit de TOC (Theory of Constraints) waarbij gekeken wordt naar ‘knelpunten’ binnen de organisatie.

DRG

Image

Succesvol migratie project

ImageBW

Er was haast geboden bij de migratie naar de nieuwe versie van het boekingssysteem voor De Reisspecialisten Groep (DRG). Het oude systeem zou namelijk eind 2016 uit de lucht worden gehaald. Als de migratie niet op tijd afgerond zou zijn, kon DRG in grote problemen komen met het boeken van cruises en vluchten. 
 
DRG maakt gebruik van het boekingssysteem ‘Amadeus’, een systeem waarmee zij cruises en vluchten kan boeken voor haar klanten. Serge van Garansys vertelt: “Amadeus had een nieuwe versie beschikbaar en alle systemen van DRG moesten geschikt worden gemaakt voor deze nieuwe versie. Dit vergde goede samenwerking met alle internationale partners van DRG.”
 
Het is gelukt om alle systemen over te zetten en de certificeringen zijn op orde, dit betekent dat de migratie is gelukt en de websites live mogen. Serge: “Voor DRG is het applicatielandschap eenvoudiger geworden en dat is prettig. Ik kijk vooral positief terug op dit project omdat wij zo snel hebben gewerkt en de internationale samenwerking zo goed verliep. Ik heb ontdekt: als je allemaal hetzelfde doel hebt, dan kan je heel gedegen werken.”

NS

Image

60% meer IT-productiviteit

ImageBW

Elke dag reizen 1,1 miljoen mensen met de trein. Dit is alleen mogelijk met gebruik van een OV chipkaart. Achter de uitgifte of het opladen van de chipkaart zit complexe software. NS Business Systemen maakt deze software of integreert software van derden in haar systemen. Elke fout in de software kan directe gevolgen hebben voor de reiziger en kan leiden tot imagoschade. Het niet voldoen aan wettelijke eisen en deadlines kan tientallen miljoenen euro’s kosten. Het is dus van groot belang dat de software kwalitatief hoogwaardig is en voorspelbaar geleverd wordt. In de praktijk lukte dit niet altijd.

Analyseren van kernprobleem
In een aantal workshops werd met de belangrijkste betrokkenen achterhaald wat het kernprobleem was in het voorspelbaar leveren van kwalitatief hoogwaardige software. Uit de workshops bleek onder andere dat de structuur van de projectorganisatie, in combinatie met resource pools niet leidde tot het gedrag dat nodig was om software voorspelbaar te leveren. Met de groep werden vervolgens de juiste oplossingselementen gekozen om deze gedragspatronen te doorbreken. 
 
Doordat gezamenlijk de oplossing werd bepaald, ontstond er gedragenheid voor de verandering die nodig was. In de verandering begeleidde Garansys NS Business Systemen in haar transformatie van een traditionele lijnorganisatie naar een software ontwikkelketen. Deze keten wordt gekenmerkt door multidisciplinaire teams die op transparante wijze kleine brokken functionaliteit realiseren. 
 
Productietoename van 60%
Na het verandertraject is er 'flow' ontstaan in de hele keten. Resultaat: de productiviteit is met 60% toegenomen en de software wordt voorspelbaar geleverd. Dit heeft directe positieve gevolgen voor de reiziger. 
 
Cruciaal voor het behalen van dit succes was de veranderaanpak van Garansys. Een aanpak waarbij de veranderkracht van de NS zelf centraal stond. De rol van Garansys was begeleidend en faciliterend en richtte zich op het behouden van focus. Door deze werkwijze is een langdurige verandering ontstaan die gedragen wordt door de organisatie. 

Nyenrode

Image

Stabiel beheer Universiteit

ImageBW

Al meer dan 65 jaar heeft de Nyenrode Business Universiteit de missie om jonge mensen met talent, doorzettingsvermogen en ondernemingsgeest te helpen ontwikkelen tot ondernemende managers die overal ter wereld terecht kunnen. Om deze missie waar te maken, is een betrouwbare studentenadministratie van groot belang. Garansys heeft een bijdrage geleverd aan het realiseren, beheren en bewaken van de IT die de studentenadministratie ondersteunt. 
 
Eén universiteit, één studentenadministratie 
Het samenvoegen van NIVRA Nyenrode en Nyenrode Business betekende dat twee studenten administraties samengevoegd moesten worden. Als dat niet gedaan werd, zou er dubbel administratiewerk plaatsvinden en zouden de gegevens op het moment van opslaan al verouderd kunnen zijn.  
 
“Nu kunnen wij alle informatie op één plek beheren.”

“Garansys was nodig voor de automatiseringsslag,” vertelt Rilana Tobben van Nyenrode. “Voor het bestaande SAN (Studenten Administratie Nyenrode), heeft Garansys diverse releases uitgebracht. Nu kunnen wij alle informatie op één plek beheren en vanaf daar communiceren met andere applicaties.” 
 
Verbetering van scherm met lesroosters 
“Wat Garansys onderscheidt van andere partners, is dat zij creatief meedenken en initiatief tonen”, vertelt Rilana. “Wij dachten al jaren na over een nieuwe inrichting van ons digitale scherm met lesroosters. Toen wij dit bespraken met Garansys gingen zij in gesprek met de eindgebruikers. Zij kwamen met een oplossing waarbij het scherm werd aangepast en het tegelijkertijd mogelijk werd om de roosters gemakkelijk te wijzigen. Dit was een grote verbetering voor de gebruiker.”
 
“Het nieuwe scherm met lesroosters biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden. Dat is een grote verbetering voor de gebruiker.”

Stabiliteit en betrouwbaarheid 
Door het uitgevoerde beheer van Garansys zijn de systemen bij Nyenrode zeer stabiel. Rilana: “Ik heb tijdens de projecten nooit een prio 1 hoeven melden, wetende dat als dit gebeurt, Garansys garandeert dat wij binnen de afgesproken tijd weer kunnen werken. Dit geeft een gevoel van zekerheid. Bij Garansys ben ik ervan verzekerd dat er altijd een goede oplossing komt voor problemen.


Pincvision

Image

Systeem export documenten

ImageBW

Multinationals als Cisco, Oracle, Danone en Hugo Boss zijn allemaal klant bij het Nederlandse Pincvision. Deze compliance-expert in grensoverschrijdend handelsverkeer zorgt ervoor dat de producten van hun klanten voorzien zijn van de juiste, gelegaliseerde exportdocumenten. Een onzichtbaar proces achter de schermen, maar essentieel om producten op tijd bij de klant te krijgen. Dit specifieke proces voor exportdocumenten wordt uitgevoerd middels de eigen ontwikkelde oplossing “Export Documents in Control”, die eind 2013 sterk verbeterd en volledig geautomatiseerd is. Daardoor kan Pincvision eenvoudig opschalen en is het proces nóg sneller en betrouwbaarder.
 
Van leverancier naar klant via EDiC
Het basisprincipe is eenvoudig: Export Documents in Control (EDiC) ontvangt elke dag via diverse kanalen (e-mail, ftp, webservice, csv) gegevens van honderden facturen uit de systemen van de klanten en zet deze op de ‘digitale bus’. Het systeem leest de gegevens in en toetst deze op basis van internationale regelgeving, gevoed door de expertise van Pincvision. Vervolgens reizen de documenten en aanvragen langs autoriteiten als de Kamer van Koophandel en SGS (wereldleider certificering) voor een kort digitaal bezoek. Beschikken de documenten over de juiste goedkeuringen, dan worden ze geprint op locatie bij de klant of bij Pincvision. Indien het vereist is, regelt Pincvision ook de stempels en handtekeningen bij de ambassade en/of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om de documenten vervolgens naar ieder door de klant gewenste adres te versturen, wereldwijd.
 
Complex systeem met externe koppelingen
“Het is een uniek systeem geworden”, vindt Edwin Kampshoff, ervaren IT-consultant en sinds 2012 Manager IT bij Pincvision. “Pincvision heeft een visiedocument opgesteld waaraan de oplossing Export Documents in Control diende te voldoen. De IT-experts van Pincvision hebben op basis daarvan een logische applicatie architectuur ontworpen waarbij Garansys meedacht over de technische oplossing en het systeem bouwde. Een gezamenlijke prestatie dus.”
 
De softwarecomponenten als .Net, SQL Server, Biztalk en het standaardpakket ABBYY (voor het herkennen en inlezen van handelsfacturen) zijn allen ‘proven technology’. Het zijn de koppelingen met externe systemen van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, SGS en UPS en de eisen aan een volledige automatische afhandeling die de oplossing complex maken. Niet alleen op technisch gebied, maar ook qua samenwerking met externe partijen. Een certificerende instantie moet tenslotte ook een directe koppeling op hun systeem mogelijk maken.’
 
“Wij kozen bewust voor Garansys, omdat zij duidelijke afspraken maakten en garanties durfden te geven.”

De overgang op het volledig geautomatiseerde systeem, gehost in een Azure Cloud-oplossing, vroeg om 100% partnership en commitment. Garansys en Pincvision maakten daarom afspraken met elkaar over de tijd en datum van oplevering. Edwin: “Wij gingen over op een volledig nieuw systeem voor één van de belangrijkste processen in onze organisatie. Ik vind het een goed uitgangspunt om daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in te nemen en daar ook consequenties aan te verbinden naar elkaar.” Directeur Edo Bosga koos om die reden bewust voor Garansys als partner.

Handmatige correcties leidden tot ‘penalty’
De klanten van Pincvision hebben niets gemerkt van de overgang, maar Edo en Edwin waren pas na een paar maanden ‘meer dan tevreden’ met Export Documents in Control. Edwin: “De koppelingen waren dusdanig complex dat Garansys in het begin processen af en toe handmatig moest ondersteunen en corrigeren. Garansys heeft hierdoor ook de zogenoemde ‘penalty’ uitgekeerd, namelijk een deel van het offertebedrag. Dat was de afspraak en staat los van onze uiteindelijke tevredenheid. Ondanks dat het niet helemaal verliep zoals gepland heeft Garansys alle zeilen bijgezet en is de belofte alsnog waargemaakt.”

 
“Garansys verzorgt nog steeds releases voor ons in een hecht partnership.”

 
Groeipotentie: in aantallen, landen en sectoren
Export Documents in Control draait al geruime tijd met succes. De bewerkingstijd per document is aanzienlijk verlaagd, de leverbetrouwbaarheid verhoogd en de transactie- en licentiekosten zijn behoorlijk gedaald. “Onze klanten zijn merkbaar tevreden,” vertelt Edo. De geautomatiseerde inrichting van Export Documents in Control biedt bovendien groeikansen. “We kunnen snel opschalen bij grotere volumes, omdat we niet afhankelijk zijn van extra mensen of licenties. In de cloud kun je gemakkelijk uitbreiden. Daarnaast onderzoeken we andere groeimogelijkheden. Nieuwe landen, sectoren, regelgeving en autoriteiten. Export Documents in Control is er in elk geval klaar voor.” 

VAF

Image

Vernieuwing in de scheepsvaart

ImageBW

Een scherm waarop een scheepseigenaar in één oogopslag allerlei informatie ziet over zijn vloot. Dat was de droom van Erik van Ballegooijen van VAF Instruments. Voor de bouw van dit systeem werd Garansys ingeschakeld en met resultaat: “Het systeem is nog mooier geworden dan ik vooraf had kunnen bedenken."

Waar vroeger een schipper in een logboek bijhield hoeveel afstand er was afgelegd en hoeveel brandstof was verbruikt, bevinden zich tegenwoordig honderden meetinstrumenten aan boord die ervoor zorgen dat informatie digitaal bij de scheepseigenaar terechtkomt. Erik: “Onze sensoren meten van alles, van het brandstofverbruik tot de vervuiling van de schroef.”

Tijdrovende handmatige analyse
Deze grote hoeveelheid aan ruwe data kwam terecht bij de scheepseigenaar, die er vervolgens handmatig analyses mee moest uitvoeren zodat hij beslissingen kon nemen over zijn vloot. Erik: “Het handmatig analyseren van de data kostte veel tijd en moeite. Wij hebben daarom jarenlang gewerkt aan een systeem dat de data automatisch analyseert, door gebruik te maken van wiskundige algoritmen.”

In Garansys vond VAF Instruments de partner om samen het systeem verder te ontwikkelen. “De reden dat wij kozen voor Garansys was dat zij vooraf een vaste prijs en deadline met ons afspraken.”  

Enthousiasme tijdens maakproces
“Het fijne aan de samenwerking met Garansys was dat de medewerkers heel enthousiast en bevlogen waren over het product. Zij dachten inhoudelijk mee over mogelijkheden om het systeem nog beter te maken.”

Ook vond Erik het prettig dat Garansys een relatief kleine organisatie is, waardoor het contact snel en gemakkelijk was. “De medewerkers van Garansys kwamen regelmatig bij ons op kantoor werken. Hierdoor had ik echt het gevoel dat het een gezamenlijk project was.”

Trots op resultaat
“Het is nog mooier geworden dan ik had gehoopt,” vertelt Erik enthousiast terwijl hij het systeem demonstreert. “Een scheepseigenaar kan inloggen en op de startpagina direct zien waar zijn vloot zich bevindt. Hij heeft tevens toegang tot allerlei informatie, van de stroperigheid van de brandstof tot de afgelegde afstand van het schip. In grafieken kan hij dit soort zaken met elkaar vergelijken.”

Inzicht in deze informatie zorgt volgens Erik voor een enorme besparing, ten aanzien van kosten en het milieu. Erik geeft een voorbeeld: “Stel een containerschip verbruikt 30.000 ton brandstof per jaar. Als de schroef slechter wordt vanwege vervuiling, kost dit 1200 ton extra brandstof per jaar. Ter vergelijking: dit zijn zo’n 1000 auto’s per jaar aan vervuiling. In ons systeem ziet de scheepseigenaar precies wanneer het rendabel is om de schroef schoon te maken, wat hem tonnen aan geld en brandstof kan besparen.”