Optimize your products

Optimize your products

Optimize your products

Alweer de laatste blog van Microsoft in de digital feedback loop reeks: Optimize your products. Waarom is het nodig om producten en diensten te transformeren als de business goed draait? Verander je niet, word jij misschien wel de volgende Kodak! In traditionele modellen was een product na twee jaar ontwikkeling klaar voor de grote klapper. Tegenwoordig kun je niet meer zo lang wachten voordat je een dienst groot uitrolt. Het product is dan vaak al ingehaald door de tijd. Huidige en nieuwe producten zijn nooit uitontwikkeld. Blijf ze toetsen aan beschikbare technologie en de context van je klanten. Zitten zij erop te wachten, lost het hun probleem op en voegt het waarde toe?

Pas je product continu aan

Uit het oplossen van problemen komen de mooiste businessmodellen en de inzet van nieuwe technologie is vaak de aanjager. Zo ontstond Netflix nadat de oprichter een boete van 40 dollar moest betalen na het te laat inleveren van een gehuurde film. Aanvankelijk was het bedrijfsmodel van Netflix gebaseerd op het voor onbepaalde tijd huren van dvd’s die per post verstuurd werden. Dankzij de algemene beschikbaarheid van breedbandinternet konden ze streaming inzetten om video’s aan te bieden. Netflix had niet direct het wiel uitgevonden. Door continu hun product aan te passen aan de behoefte van de klant en beschikbare technologie zijn ze zo succesvol geworden.

 

Maak het probleem van de klant duidelijk

Tegenwoordig zul je continu moeten blijven ontwikkelen aan je producten en diensten. Het begint altijd bij een idee: een probleem dat je wilt oplossen. Het is vaak lastig, maar probeer de oplossing voor je klant in één zin kernachtig op te schrijven. Om dat scherp te krijgen, moet je continu met je klant in dialoog. Verbeter je idee, toets het daarna weer bij je klanten en zijn context. Maak een prototype, leg het weer voor en verander het met de feedback. Cruciaal is om voordat je het product breed gaat lanceren, het moet laten valideren. Check bij (toekomstige) klanten of ze eigenlijk wel op jouw oplossing zitten te wachten. Is dat het geval, dan kun je de wereld veroveren met jouw oplossing voor de problemen van jouw klanten.

 

Valideren, valideren, valideren

Na de introductie stop je niet, maar blijf je ideeën valideren en toetsen aan de werkelijkheid. Misschien is je product wel interessant voor andere klanten? Welke andere problemen kan ik voor mijn klanten oplossen en zijn er technologieën beschikbaar die daarin ondersteunen? Kijk regelmatig, zo niet maandelijks, wat er verandert binnen de context van de klant. Bij Microsoft hebben we dat in praktijk gebracht via een experiment. We overleggen nu vaker. Van een groep van vier man wordt nu elke twee weken verwacht vijf klanten te spreken om de ideeën te valideren. Eenmaal in het ritme, verbeter je continu je product, samen met de allerbelangrijkste stakeholder: je klant.

 

Wat zegt Garansys collega Hugo?

‘’Als er iets duidelijk is over de tijd waarin we leven, dan is het dat techniek vaak niet de beperkende factor is. We kunnen met elkaar zo ontzettend veel, dat het in de meeste gevallen het belangrijkste is om het idee te hebben en het vervolgens te gaan doen. Tijdens het proces van “doen” goed te blijven kijken en aanpassen, zodat er uiteindelijke een betere versie van de huidige werkelijkheid of werkwijze ontstaat.

We kennen allemaal de baanbrekende verhalen van Uber en Netflix. Maar als je goed om je heen kijkt zie je bijna dag dagelijks initiatieven waarbij mensen op een creatieve manier naar de wereld kijken. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld een aantal jaren in aanraking gekomen met het fietsen van toertochten. Een van de tochten die ik nog eens zou willen doen, is de 11-steden (fiets)tocht. Door Corona kunnen dit soort events niet doorgaan, maar recent is er een virtuele variant van dit event geïntroduceerd. Waarbij je gaat fietsen waar je wil en vervolgens op basis van werkelijk gereden kilometers virtueel de “tocht-der-tochten” maakt. Leuk voorbeeld om net even anders naar je product te kijken en het te transformeren op basis van technologische mogelijkheden.’’

Dit was de laatste in de reeks blogs van Microsoft omtrent digitale transformatie middels de digital feedback loop. Maar hoe gaan klanten van Garansys om met deze pijlers? Wat hebben zij voor een visie hierop? Daarover later meer.

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op.

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl