Empower your employees

Empower your employees

Empower your employees

In de vorige blog van partner Microsoft lag de focus op de eerste pijler van de Digital feedback loop. Nu gaan we inzoomen op de tweede pijler: Empower your employees. De medewerkers van een organisatie spelen een cruciale rol als het gaat om het verbeteren van de wensen vanuit de klant. Vaak weten zij ook het beste wat zij moeten doen voor een betere klantervaring. Door de creativiteit hierin vooral te stimuleren en hen nog meer autonomie te geven dragen zij direct bij aan de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten. Ook verbeteren zij bedrijfsprocessen wat weer bijdraagt aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De combinatie van data en technologie is hierin belangrijk. In onderstaande blog vertelt Microsoft over hun visie als het gaat om Employee empowerment. Door medewerkers de technologie en de inzichten te geven om te voldoen aan de klantwensen zorg je voor ‘empowered employees’.

Technologie is overal en wordt steeds belangrijker. De digitale transformatie is in alle bedrijven en alle branches in volle gang. Marktverstorende, vernieuwende bedrijven zijn de eerste organisaties die laten zien hoe een digitale enterprise eruitziet. Eén van de vier fundamentele pijlers van deze digitale transformatie is ‘empower your employees’. Hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers de drijvende kracht van de digitale transformatie worden? Wat is digitale transformatie precies? De data die huidige organisaties genereren, staan aan de basis van nieuwe businessmodellen en services. Denk aan Philips Medical Systems, de maker van medische apparatuur als MRI-scanners. Alle data die vrijkomen uit hun meetapparatuur worden opgeslagen en geanalyseerd. Deze data kunnen waardevol zijn voor andere partijen als farmaceuten en onderzoekers. Door deze gegevens aan te bieden, is een nieuw businessmodel voortgekomen uit bestaande bedrijfsvoering.

 

Duidelijke missie, visie en ambitie communiceren

We leven in een snel veranderende wereld waarin producten en diensten niet meer decennialang op dezelfde manier gemaakt en verkocht worden. Het is daarom handig om een stip op de horizon te zetten, maar je moet wel in staat zijn de weg naar die stip steeds bij te stellen. Je moet continu op de hoogte zijn van het veranderende speelveld en de nieuwe technologische mogelijkheden. Hierdoor moet je lerend naar je doel gaan, constant bijstellen en valideren. Hiervoor zijn korte lijnen en een veranderende ambitie noodzakelijk. Dit kan een diffuus beeld bij de medewerkers opleveren. Daarom is een heldere communicatie van de doelen noodzakelijk. Daarmee houd je iedereen aangesloten.

 

Open cultuur voor een geslaagde transformatie

Dat is nodig, want het zijn nog altijd mensen die zorgen voor verandering en innovatie. Daarvoor is wel een moderne cultuur nodig. Een cultuur van hernieuwd ondernemerschap waarin fouten gemaakt mogen worden om dingen voor elkaar te krijgen. Daarvoor is de vrijheid voor medewerkers waarin ze zich kunnen ontplooien essentieel. Minstens zo belangrijk is de veiligheid waarin iedereen de open dialoog aan kan gaan. Voor een optimale samenwerking zal iedereen binnen de organisatie snel met elkaar moeten kunnen communiceren. Dat moet gefaciliteerd worden door het management, technologie kan daarin een sleutelrol spelen.

 

Korte lijnen voor flexibiliteit

Bedrijven snel moeten kunnen inspelen op marktontwikkelingen, daarom moeten medewerkers en management elkaar op de hoogte kunnen houden van belangrijke ontwikkelingen. Modeketens kopen tegenwoordig niet meer in december al in voor het winterseizoen van het volgend jaar, doordat de mode zo onvoorspelbaar is geworden. De Zara’s en H&M’s denken daarom niet meer seizoensgebonden, maar spelen in op de continu veranderende vraag. De klant ziet een soapster met een bepaald jurkje op social media en vraagt aan de verkoopmedewerker of ze zoiets hebben. Verkopers kunnen dit soort signalen met een tool als Yammer direct aan de inkoper of designafdeling melden. Die krijgen via de website ook data dat klanten de laatste dagen steeds vaker klikken op bepaalde broeken of jassen. Hierdoor ontstaat een continue ideeënbus die waardevolle inzichten oplevert.

 

Hoe helpen medewerkers klanten optimaal?

Je medewerkers weten het beste hoe zij je klanten het beste helpen. Door de context van je bedrijf continu door te nemen en met je medewerkers te bespreken, kom je tot interessante inzichten. Een mooi voorbeeld is de gemeente Hollands Kroon. Die keek vanuit de burgers of er eigenlijk wel een gemeentehuis nodig was voor goede dienstverlening. Het antwoord was nee. Dankzij het gebruik van moderne tools is nu elke locatie een gemeentehuis. Burgers en medewerkers zijn tevredener, daarnaast zijn de kosten stukken lager. De ambtenaren van gemeente Hollands Kroon zijn in staat gesteld hun klanten het beste te helpen. Help zelf ook je medewerkers de service van morgen te bieden. Dat kan vandaag al.

 

Wat zegt Garansys collega Hugo?

‘’Een van de mooie dingen aan de digital feedback loop vind ik dat het verschillende componenten van ons dagelijkse leven bij elkaar brengt. De kern van Empower your employees is voor mij ervoor zorgen dat een ieder van ons de beschikbare data beter gebruikt om beslissingen te kunnen nemen. Als je daar naar kijkt, dan zijn er de laatste jaren natuurlijk heel veel zaken in ontwikkeling. Hobbymatig rij ik in een oldtimer Jeep en als je naar de technologie van die auto kijkt moest al het onderhoud van de auto gedaan worden op basis van gevoel en ervaring. Hoe anders is dit tegenwoordig? Bij binnenkomst gaat de auto aan de computer en de monteur (empower your employee) krijgt op basis van in de auto gegenereerde data een prima overzicht van wat hij moet doen. Wanneer je hiernaar kijkt, dan hebben we in “kantoor-omgevingen’’ nog heel veel te winnen met elkaar. Wat kunnen we doen om de data die we daar hebben beter te gaan gebruiken en vooral beschikbaar te stellen aan de medewerkers?’’

Roblipsiusxgaransys 0009 Marjon

Meer weten? Neem contact op.

Marjon van Schaik

Business Development
06-10922020
m.schaik@garansys.nl